Wie digitaal sterk staat, is beter voorbereid.

Wie digitaal sterk staat, is beter voorbereid.

Of het nu gaat om een virus, waterschade, hacking of een andere onvoorziene gebeurtenis: als bedrijf heb je niet altijd alles controle. Maar continuïteit is cruciaal, in welke omstandigheden je ook belandt.

Heb jij al een plan D? Ontdek hoe jouw bedrijf zich kan voorbereiden.

Documenten & downloads

Downloaden

Risk Assessment en Risk Treatment

Dit document helpt je om in enkele stappen jouw risico’s te identificeren, analyseren en evalueren en vervolgens maatregelen te nemen om deze risico’s te behandelen.
Downloaden

Risk Assessment Tabel

De Risk Assessment legt de methodologie vast voor het identificeren, analyseren en evalueren van risico’s binnen de organisatie.
Downloaden

Risk Treatment Tabel

De Risk Treatment Tabel identificeert de manier waarop de risico’s worden behandeld.
Downloaden

Business Continuity Plan (BCP) (kmo)

Een Business Continuity Plan (BCP) waarborgt de continuïteit van de (hoofd)activiteiten van een bedrijf, ook in geval van een incident, crisis of ramp.
Downloaden

Business Continuity Plan (BCP)

Een Business Continuity Plan (BCP) waarborgt de continuïteit van de (hoofd)activiteiten van een bedrijf, ook in geval van een incident, crisis of ramp.
Downloaden

Incidentenbeheerplan (kmo)

De belangrijkste bedrijfsprocessen ook tijdens plotseling en onvoorziene gebeurtenissen beschermen, daarop ligt de focus in een incidentenbeheerplan.
Downloaden

Incident Response Plan (IRP)

In een Incident Response Plan (IRP) wordt vastgelegd hoe je onderneming incidenten zal aanpakken met als doel eventuele risico’s en schade te beperken.
Downloaden

Fiche: Brand

Praktische fiche die je helpt omgaan met de gevaren van brand
Downloaden

Crisis Management Plan (CMP)

Een Crisis Management Plan legt processen vast om nadelige gevolgen bij een crisissituatie te beperken en essentiële activiteiten zo snel mogelijk te herstellen.
Downloaden

Fiche: Overstroming

Praktische fiche die je helpt omgaan met de gevaren van een overstroming
Downloaden

Disaster Recovery Plan (DRP)

Een Disaster Recovery Plan (DRP) richt zich op het herstellen van de IT-infrastructuur zodat essentiële activiteiten kunnen blijven doorgaan.
Downloaden

Fiche: Ransomware

Praktische fiche die je helpt omgaan met de gevaren van ransomware
Downloaden

Crisiscommunicatie

Tips en tricks over hoe een bedrijf dient te communiceren over een incident, zowel intern als extern (leveranciers, klanten,...).
Downloaden

Fiche: Phishing

Praktische fiche die je helpt omgaan met de gevaren van phishing
Downloaden

Fiche: CEO-Fraude

Praktische fiche die je helpt omgaan met de gevaren van CEO-fraude
Downloaden

Fiche: Energie

Praktische fiche die je helpt omgaan met de gevaren van stroomuitval
Downloaden

Fiche: Telecommunicatie

Praktische fiche die je helpt omgaan met de gevaren van een telecomuitval
Downloaden

Fiche: Crisiscommunicatie

Tips en tricks over hoe een bedrijf dient te communiceren over een incident, zowel intern als extern (leveranciers, klanten,...).

Meest gestelde vragen

Wat is het doel van een “Risk Assessment”?

Omdat niet elk risico een even grote impact heeft op de kernactiviteiten van een organisatie, voorziet een Risk Assessment in de identificatie en analyse van potentiële risico’s voor de continuïteit van je onderneming. Een Risk Assessment bestaat uit drie stappen: eerst moeten de risico’s worden geïdentificeerd, vervolgens  geanalyseerd en daarna geëvalueerd. De Risk Assessment procedure en de bijhorende template (Excel-bestand) staan tot je beschikking om je te helpen.

Wat is het doel van een “Risk Treatment”?

Eenmaal de Risk Assessment gerealiseerd werd, moet de organisatie zich afvragen hoe ze  met dit risico om moet gaan. Zij kan het risico aanvaarden zoals het is, proberen het te verkleinen, proberen over te dragen, of besluiten om de activiteit met onaanvaardbare risico’s stop te zetten. Een behandeld risico kan een "restrisico" achterlaten, dat meestal lager is dan vóór de behandeling.

Wat is het doel van een “Business Continuity plan” (BCP) of “bedrijfscontinuïteitsplan”?

In geval van een incident kunnen werkprocessen verslechteren of onderbroken worden. Een bedrijfscontinuïteitsplan richt zich in dat geval op het beperken van de (financiële) schade en op de continuïteit van de essentiële activiteiten van de onderneming in afwachting van een zo snel mogelijke terugkeer naar de “normale” situatie.

Wat is het doel van een procedure voor het “Beheren van incidenten”?

Een procedure voor het beheren van incidenten stelt u in staat om te anticiperen op incidenten (voor), beter te reageren indien je geconfronteerd wordt met een incident (tijdens) en je voor te bereiden om zelf te leren uit je fouten (geleerde lessen na het incident) om zo de continuïteit van je onderneming te verzekeren en jezelf te blijven verbeteren in het kader van een iteratief (herhalend) proces. Men kan zich niet op alles voorbereiden, maar wie digitaal sterk staat, kan hier beter mee omgaan.

Zijn er beschikbare ondersteuningsmaatregelen of subsidies?

Wat opleidingen in digitale vaardigheden betreft, kan je er alvast enkele hier vinden.

Wat de beschikbare subsidies of toelages betreft voor ondernemingen om zich om te vormen en digitaal sterker te worden:

 • Op Europees niveau:
  • De garantiefaciliteit voor leningen (Loan Guarantee facility; LGF) voor kmo’s in het COSME-programma. 
   • Het kan ook nuttig zijn om regelmatig de webpagina's van het programma "Connecting Europe Facility" (CEF) Digital (2021-2027) en de website van de Europese Commissie te raadplegen, die binnenkort "Digital Crash Courses for SME employees" zal ontwikkelen, d.w.z. cursussen waarmee kmo-werknemers zeer snel kunnen worden opgeleid in onderwerpen zoals artificiële intelligentie, blockchain en cybersecurity.
 • Op nationaal niveau:
  • Een verhoogde belastingaftrek (13,5% in 2020) voor digitale investeringen, met inbegrip van data- en netwerkbeveiliging.
 • Op regionaal niveau:
  • Vlaams Gewest: EWI biedt verschillende mogelijkheden en identificeert enkele contacten. Ook Vlaio geeft enkele subsidies. Zie in het bijzonder Digitale sprong en Digitale toekomst.
  • Brussels Hoofdstedelijke Gewest: in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er premies beschikbaar voor de ontwikkeling van een website of een e-commerce-platform, consultancy, opleiding, enz.
  • Waals Gewest: de site MIDAS biedt verschillende hulpmiddelen en subsidies aan voor het digitale en/of cybersecurity in Wallonië. In het bijzonder zijn er consultancy cheques (voor gespecialiseerd advies) beschikbaar voor "diagnose, groei en ontwikkeling van de onderneming", "cybersecurity", "digitale maturiteit", enz. 

NB: Bepaalde provincies beschikken ook over subsidies of bieden specifieke hulp, vergeet niet om hiernaar navraag te doen.

Sectoriële organisaties zoals Agoria kunnen ook verschillende gratis cursussen voor afstandsonderwijs aanbieden, alsook sectorspecifieke cijfers:

Tot slot bestaan er ook meer specifieke coalities zoals bv. De Cyber Security Coalition waarvan het netwerk instrumenten en informatie publiceert.